Oficiální facilitátor

hlavní

Stadium vývoje počtu nádorových oka 1 u dětí

18.září 2018 10:11

Výzkumníci u dětské nemocnice v Los Angeles Byli schopni Přesně určit fazi lidského vývoje sítnice, KDY buňky mohou vymknou kontrole vytvoří nádorovou hmotu. Toto zjištění Muze otevřít dveře pro Budoucí zásahy dělat retinoblastomu (RB), sítnice nádoru, which postihuje děti mladší peti let.

Studie navazuje na projekt podporovaný grantem z National Cancer Institute, je was zveřejněn na internetu 13.září v časopise PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences.

Informace o Tom, Jak provádět léčbu rakoviny oka v Izraeli, Nejlepší specialisty Země, nechte požadavek Moje Vas budeme kontaktovat v nejbližší dobe.

Zvětší Tato studie JE První svého DRUHU, identifikace Fáze vývoje člověka sítnice, ve kterém specifické buňky zvané prekurzory kužele, se muze stát rakovinné.

"Pochopení teto fazi vývoje, a až, co se pokazí, nám muze POMOCI najít způsob, Jak zasáhnout nakonec zabránily RETINOBLASTOM," - Rika David Kobrinik, MD, Ph.D., Vision centrum právě logiky U dětské nemocnice v Los Angeles.

Ačkoli vzácný, RETINOBLASTOM JE nejčastější maligní nádor oka u dětí a muze vesta ke zničující ztrátě zraku.

Předchozí objev v roce 2014, Které vedly k teto Studii vědci identifikovat CHLA předky kužel Jako RETINOBLASTOM Bunce původu. Kuželové buňky v sítnici odpovědný za Barevné Vidění.

Po objevení v roce 2014 v teto Studii, tým zjistil, Že v určitém okamžiku v jejich zrání kužele lidských progenitorových buněk Muze Vstoupit dělat buněčného cyklu - serii Události vedoucích k jejich oddělení. Potom se buňky začnou množit tvoří pre-rakovinné nádory, Které se mohou vyvinout v Rychle se rozvíjejícím retinoblastome-Jako hmota. Prekurzory zrání kužel Obsahuje buněčného cyklu v odpovědi na inaktivaci tumor supresorového Genu ztrátu RB1 proteinu funkční RB, která s reguluje buněčný antikorozní prostředek drží prekurzorové buňky z Dělení kužel.

„Máme podezření, ZE kužel zrání prekurzorů JSOU spojeny takovým způsobem, ZE důvodem JE, ABY sobě Stal rakovinné buňky v reakci na ztrátu bílkovin RB», - řekl Kobrinik, Výzkumný ústav řešitel Chana Sabana profesor oftalmologie na Keke School of Medicine na University of Southern California.

V jiném prípade Klíčové Vědci porovnali proces vývoje lidského oka s tradičním modelem Myši. Hlavní autor výzkumník doktorantny Hardeep Singh, Ph.D., zjištěno, Že stupeň vývoje Určitě Buněčné proliferace Formování retinoblastomu vyskytuje v omezených nedostatku lidského kód prekurzorový protein, pivo ne v prekurzorech Myší. Zvířecí modely se nepodařilo reprodukovat genetické, Buněčné Charakteristiky lidských buněk v sítnici. TENTO objev zpochybňuje správnost některých modelů retinoblastomu zvířat.

Alternativní způsob, Jak studovat stav mohou zahrnovat indukované pluripotentní kmenové buňky, přičemž Kobrinik. Mohou Být připraveny Primo z dospelých buněk JSOU dalším předmětem zkoumání v jeho LABORATORI.

RETINOBLASTOM was Mezi První nádoru, which identifikoval genetické Příčiny. Mutace v Genu nádorového supresorové RB1 byly identifikovány v CHLA dalších institucí Před Temer 30 Lety. Od Té Doby Bylo mnoho známo o tom, Jak RB1 mutace iniciaci nádoru RETINOBLASTOM.

"Vzhledem k současnému stavu genomických ANALYZ, - řekl Kobrinik - Těšíme se na dobu, KDY budeme Moci otestovat mutaci v RB1, jakož i jiných Genu spojených s onemocněním, jak cílem zajistit preventivní Opatření."

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180917111630.htm

APLIKACE k léčbě

Tohoto Formuláře souhlasíte Odesláním se zásadami ochrany osobních údajů

Komentáře

Zatím Žádné komentáře

Nový Komentář

Nutné

Rozhodně (nebude zveřejněn)