Oficiální facilitátor

hlavní

Nový lék pomůže při léčbě solidních nádorů

24 únor 2019 09:09

Nový lék může pomoci v boji proti různým typům nádorů. To představovalo nedávné klinické studie. Vědci zjistili, že tizotumab-vedotin je bezpečný pro lidi a poskytuje objektivní odpověď u pacientů s pokročilým nebo metastazujícím solidních nádorů.

Informace o tom, jak provádět léčbu rakoviny v Izraeli,  nejlepší specialisty země, nechte požadavek a my Vás budeme kontaktovat v nejbližší době.

Tizotumab-vedotin - monoklonální protilátka specifická pro tkáňového faktoru konjugovaná s činidlem, které zničí mikrotubuly, monomethyl auristatin E. protilátka indukuje silnou cytotoxicitu nádorových buněk s pozitivním faktorem tkáně in vitro a in myší s xenografty modelech.

Ve fázi I-II studie (InnovaTV 201), které se zúčastnilo 174 pacientů s metastazujícím karcinomem nebo pevných nádorů v pozdní fázi exprimující tkáňový faktor, vědci zkoumali bezpečnosti, snášenlivosti a protinádorová aktivita tizotumaba-vedotina.

V s eskalující dávkou fáze (stupňovat), tři ze 27 pacientů došlo toxicity; Maximální tolerovaná dávka (a doporučená dávka pro fázi II) byla stanovena jako 2,0 mg / kg.

Během 2,8 měsíců pozorování v expanzní fázi kohorty (počet pacientů), 27 (18%) účastníků 147, je třeba snížit dávku. Nežádoucí vedlejší účinky vznikající při léčbě, stupně 3 nebo horší byly zaznamenány u 93 pacientů (63%).

Nejčastějšími nežádoucími účinky byly krvácení z nosu (69%), neuropatie jakéhokoliv stupně (43%) a neuropatie alespoň třetího stupně (7%).

Eskalační fáze byly zaznamenány tři úmrtí. Spojení mezi použitou léku a úmrtí nebylo hodnoceno.

Eskalace fáze, jeden pacient s metastazujícím karcinomem děložního hrdla dosáhl částečné odezvy s léčebných dávkách 1,2 mg / kg. Ve fázi expanze kohorty 23 pacientů (15,6%), dosažené potvrzeno objektivní odpovědi (částečné odpovědi byly všechny).

Medián trvání odpovědi byla potvrzena 5,7 měsíců, medián přežití reagujících - 3,0 měsíců.

„Naše výsledky potvrzují, že je nutné pro další studium tizotumaba-vedotina - výzkumníci zaznamenali. - V současné době v rámci několika studií, včetně InnovaTV 207 a 204. InnovaTV InnovaTV 207 (NCT03485209) - je fáze II probíhající studie, hodnocení aktivity, bezpečnost a snášenlivost monoterapie tizotumabom-vedotinom podávány každé 3 týdny u pacientů s relapsy, s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem tlustého střeva , spinocelulární karcinom ne-malých plicních buněk, rakovina pankreatu, nebo spinocelulárního karcinomu hlavy a krku. "

«InnovaTV 204 -. Se fáze II probíhající studie, hodnocení aktivity, bezpečnost a snášenlivost monoterapie tizotumabom-vedotinom u pacientů s recidivující nebo metastazujícím karcinomem děložního čípku, která pokročila v průběhu nebo po standardní léčbě první linie“

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/909231

APLIKACE k léčbě

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

Komentáře

Zatím žádné komentáře

nový komentář

nutně

Rozhodně (nebude zveřejněn)