Oficiální facilitátor

hlavní

Nový Lék Pomůže PŘI léčbě solidních nádorů

24. únor 2019 09:09

Nový Lék muze POMOCI v Boji proti různým typům nádorů. Aby představovalo nedávné klinické studie. Vědci zjistili, ZE tizotumab-vedotin JE Bezpečný pro lidi poskytuje objektivní odpoved u pacientů s pokročilým Nebo metastazujícím solidních nádorů.

Informace o Tom, Jak provádět léčbu rakoviny v Izraeli,  Nejlepší specialisty Země, nechte požadavek Moje Vas budeme kontaktovat v nejbližší dobe.

Tizotumab-vedotin - monoklonální protilátka specifická pro tkáňového faktoru konjugovaná s činidlem, Které zničí mikrotubuly, monomethyl auristatin E protilátka indukuje silnou cytotoxicitu nádorových buněk s pozitivním faktorem tkáně in vitro A Myší s xenografty modelech.

Ve fazi I-II studie (InnovaTV 201), Které se zúčastnilo 174 pacientů s metastazujícím karcinomem Nebo pevných nádorů v pozdní fazi exprimující tkáňový faktor, vědci zkoumali BEZPEČNOSTI, snášenlivosti protinádorová aktivita tizotumaba-vedotina.

V s eskalující dávkou Fáze (stupňovat), tri ze 27 pacientů došlo toxicity; Maximální tolerovaná dávka (a Doporučená dávka pro fazi II) była stanovena Jako 2,0 mg / kg.

Behem 2,8 měsíců pozorování v expanzní fazi kohorty (Počet pacientů), 27 (18%) účastníků 147, je treba snížit dávku. Nežádoucí Vedlejší Účinky vznikající PŘI léčbě, Stupné 3 Nebo horší byly zaznamenány u 93 pacientů (63%).

Nejčastějšími nežádoucími Účinky byly krvácení z nosu (69%), neuropatie jakéhokoliv Stupné (43%) A neuropatie alespoň třetího Stupné (7%).

Eskalační Fáze byly zaznamenány Tři úmrtí. Spojeni Mezi použitou léků úmrtí nebylo hodnoceno.

Eskalace faze, jeden pacient s metastazujícím karcinomem děložního hrdla dosáhl Částečně odezvy s léčebných dávkách 1,2 mg / kg. Ve fazi Expanze kohorty 23 pacientů (15,6%), dosažené potvrzeno objektivní odpovědi (Částečně odpovědi byly VŠECHNY).

Medián Trvání odpovědi była potvrzena 5,7 měsíců, medián přežití reagujících - 3,0 měsíců.

„Naše Výsledky potvrzují, ZE JE Nutné pro studium Další tizotumaba-vedotina - výzkumníci zaznamenali. - V Současné dobe v rámci několika studií, Včetně InnovaTV 207 204. InnovaTV InnovaTV 207 (NCT03485209) - je Fáze II probíhající studie, Hodnocení Aktivity, Bezpečnost snášenlivost monoterapie tizotumabom-vedotinom podávány každé 3 týdny u pacientů s relapsy, s pokročilým Lokalne Nebometastatickým karcinomem tlustého střeva, Spinocelulární karcinom ne-malých plicních buněk, rakovina pankreatu, Nebo spinocelulárního karcinomu hlavy krku. "

«InnovaTV 204 -. Se Fáze II probíhající studie, hodnoceni Aktivity, Bezpečnost snášenlivost monoterapie tizotumabom-vedotinom u pacientů s recidivující Nebo metastazujícím karcinomem děložního čípku, která s pokročila v průběhu Nebo po standardní léčbě První linie "

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/909231

APLIKACE k léčbě

Tohoto Formuláře souhlasíte Odesláním se zásadami ochrany osobních údajů

Komentáře

Zatím Žádné komentáře

Nový Komentář

Nutné

Rozhodně (nebude zveřejněn)