Oficiální facilitátor

hlavní

Na Zastava funkci vedoucí lékař na Urologické oddělení nemocnice Ichilov přijímá na klinice Assuta.

Profesor Alexander Tenebaum - expert ze světa medicíny v kardiologii, jehož Jméno JE známo, v každém kontinentu. Zveme vas na recepci k lékaři na klinice Assuta.

Dr. Geller Alex JE uznávaným odborníkem v diagnostice léčbě Všech typu lézí zažívacího traktu. Obsah jmenování na klinice Assuta izraelského, k Obnovení zdraví v krátkodobém horizontu.

Izraelský odborník na ortopedii. Přední odborník na kloubu MC Assuta.

Dohlíží na oddělení chronické bolesti polikliniky vedoucí oddělení a terapie obličeje.

Profesor oftalmologie. Ridi oddělení očních chorob v klinice Ichilov. Take přijímá pacienty v Nemocnice Asuta Tel Aviv.

Je vedoucí oddělení z narušení kardiologického oddělení. Pracuje na klinice Assuta Ridi laboratoř, KDE se provádí výzkum na elektrofyziologické Aktivity srdce.

APLIKACE k léčbě

Tohoto Formuláře souhlasíte Odesláním se zásadami ochrany osobních údajů